Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych użytkowników ma dla nas duże znaczenie. Należy pamiętać, że akceptacja zasad zachowania poufności oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych.

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie choinkowebombki.pl/sklep oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej choinkowebombki.pl/sklep po uprzednim zalogowaniu się.
 4. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Choinkowebombki.pl/sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.
 6. Każdy kto dokona rejestracji wyraża zgodę na:
  otrzymywanie niezapowiedzianych informacji odnoszących się bezpośrednio do e-sklepu (zmiany, promocje)
  niekomercyjne - listów (życzenia świąteczne)
  listów komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez sponsora.
  Informacje te przesyłamy wyłącznie drogą elektroniczną na podany przy logowaniu adres e-mail.
 7. Niniejsze zasady mogą być okresowo modyfikowane w miarę dodawania nowych funkcji.
 8. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszych Zasad zachowania poufności, zasad postępowania z informacjami w firmie można skontaktować się z nami poprzez dział Kontakt